Skip to main content

Miło nam poinformować, że kolejnym klientem Gricon została Aqua S.A. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem rozpoczętej w maju 2014 roku współpracy jest wspieranie Aqua S.A. w kształtowaniu jej relacji z rynkiem kapitałowym – akcjonariuszami, inwestorami, analitykami i mediami ekonomicznymi.

Aqua S.A. świadczy specjalistyczne usługi projektowe w zakresie inżynierii technicznej na terenie Polski. Jej akcje są przedmiotem notowań na rynku NewConnect od 2010 roku. W pierwszym kwartale 2014 Spółka zakończyła proces wykupu menedżerskiego, w wyniku czego nastąpiły istotne zmiany w strukturze właścicielskiej.