Skip to main content

Nie boimy się wyzwań, nie stawiamy granic

Jako partnerzy Gricon posiadamy blisko 30-letnie doświadczenie w realizacji transakcji na rynku kapitałowym w Polsce. Z powodzeniem łączymy kompetencje w zakresie doradztwa transakcyjnego i relacji inwestorskich. Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 100 transakcji krajowych i międzynarodowych.

Naszym Klientom oferujemy rozwiązania gwarantujące budowanie długoterminowych wartości poprzez efektywne zarządzanie relacjami z rynkiem kapitałowym oraz indywidualne doradztwo na każdym etapie transakcji kapitałowej.

Nie boimy się wyzwań, nie stawiamy granic. Zapraszamy do otwartej rozmowy, która pomoże określić, jak możemy Państwu pomóc.

Nasze atuty

  • 30-letnie doświadczenie w transakcjach prywatnych i publicznych, gwarantujące najwyższy standard świadczonych usług,
  • udział w największych prywatyzacjach polskich spółek (m.in.: KGHM, PKN Orlen, Telekomunikacja Polska S.A.),
  • udział w szeregu transakcji, których przedmiotem były krajowe i zagraniczne podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, m. in. IPO, SPO, M&A, MBO/LBO, praktyczna znajomość rynku kapitałowego pozwalająca na efektywne wyróżnienie spółek i strategii ich rozwoju wśród interesariuszy,
  • doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb, na każdym etapie inwestycji.

Poznaj nas

Marcin Pędziński

Prezes Zarządu

Marcin posiada blisko 30-letnie doświadczenie, na rynku kapitałowym, w obszarze transakcyjnym i prywatyzacyjnym. Makler papierów wartościowych od 1991r. nr licencji 64. Prowadził oraz nadzorował największe prywatyzacje (m.in.: KGHM, PKN Orlen, Telekomunikacja Polska S.A.) oraz projekty IPO/SPO (pierwotne i wtórne emisje publiczne akcji), M&A (fuzje i przejęcia), LBO/MBO. Przez 14 lat piastował stanowisko Prezesa Zarządu BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. oraz Dyrektora Obszaru Rynków Kapitałowych BZ WBK S.A, wcześniej zarządzał biurami maklerskimi. Był członkiem Rad Nadzorczych spółek z sektora przemysłowego, finansowego oraz IT. Obecnie jako członek Rad Nadzorczych zaangażowany jest w firmach budowlanych, inżynierskich i finansowych.

Jacek Krzyżaniak

Wiceprezes Zarządu

Od roku 1998 pełnił funkcję dyrektora Fundacji Europa XXI. W latach 1998-2000 był związany z WIL Lobbying Sp. z o.o., gdzie początkowo pełnił funkcję członka zarządu oraz dyrektora generalnego, a następnie w roku 1999- prezesa zarządu. Od 2003 roku do marca 2012 pracował w PBG S.A., zarządzając Działem Relacji Inwestorskich, a od 2007 roku pełnił również funkcję rzecznika prasowego spółki. Od maja do sierpnia 2015 roku – wiceprezes zarządu Purple Investments Sp. z o.o., od stycznia 2013 roku – wiceprezes zarządu Gricon Sp. z o.o. Od stycznia 2017 do chwili obecnej prezes zarządu STRZESZYN PARK S.A. Posiada bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych. Przez trzy lata od 1999 roku był członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Funduszu Kapitałowego S.A., a w latach 2004-2006 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A. W latach 2005-2007 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki HYDROBUDOWA Włocławek SA., a w okresie od 2004 do czerwca 2009 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PBG S.A. W latach 2010-2011 członek Rady Nadzorczej Briju S.A., 2012-2013 członek Rady Nadzorczej Grupy RECYKL S.A. oraz 2012-2014 członek Rady Nadzorczej Neptis S.A. Od czerwca 2015 do grudnia 2016 członek Rady Nadzorczej Stanusch Technologies S.A. Od września 2016 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej AXE Promotion S.A. oraz od maja 2016 – spółki 3DOM S.A. Zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek RC Union S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz
Kornas Holding S.A. w upadłości likwidacyjnej.