Skip to main content

Łączymy kompetencje w zakresie doradztwa transakcyjnego i relacji inwestorskich

Transakcje kapitałowe

Niezależnie od rodzaju transakcji – pozyskania kapitału na rynku publicznym lub prywatnym, przejęcia, restrukturyzacji, sprzedaży czy fuzji – pomożemy osiągnąć Państwu cel, jakim jest maksymalizacja wartości rynkowej posiadanych aktywów.

Relacje inwestorskie

Odkryj, jak nasze kompleksowe podejście do relacji inwestorskich - obejmujące strategie IR, komunikację z rynkiem kapitałowym i zarządzanie kryzysowe - może wspomagać rozwój i wzmocnienie pozycji Twojej firmy na rynku.

Inwestycje własne

W ramach inwestycji własnych oferujemy naszym Klientom wsparcie kapitałowe w drodze inwestycji własnej w pakiety mniejszościowe, głównie we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa.