Skip to main content

Poszukujemy inwestora finansowego dla QSG – software house’u dostarczającego rozwiązania do podnoszenia efektywności produkcji i usług znaczących podmiotów gospodarczych.