Skip to main content

Nabywanie pakietów mniejszościowych

W ramach inwestycji własnych oferujemy naszym Klientom wsparcie kapitałowe w drodze inwestycji własnej w pakiety mniejszościowe, głównie we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa.