Skip to main content

Strategie IR

Przejrzysta komunikacja spółki z otoczeniem inwestorskim to klucz do zdobycia zaufania akcjonariuszy i wysokiej reputacji spółki na rynku kapitałowym. Jakość zarządzania spółką w obszarze jej relacji z akcjonariuszami przekłada się w sposób bezpośredni na zainteresowanie inwestorów akcjami przedsiębiorstwa. Z doświadczenia wiemy, że przejrzysta polityka finansowo-strategiczna jest niezwykle ważnym elementem dla uczestników rynku kapitałowego – zaufanie interesariuszy znajduje swoje odzwierciedlenie w kursie akcji.

Niezależnie od tego, czy Państwa spółka dopiero rozważa pozyskanie kapitału i upublicznienie swoich akcji, czy jest już spółką publiczną, oferujemy pełne wparcie na wszystkich etapach planowania i wdrażania strategii, w tym m.in.:

 • Analizy rynku i otoczenia
 • Określanie strategii celów
 • Opracowanie taktyk, zasobów i modelu działania
 • Wdrożenie strategii oraz jej optymalizacja

Komunikacja z rynkiem kapitałowym

Przemyślana i transparentna komunikacja z otoczeniem jest fundamentem dobrej reputacji i rozpoznawalności firmy. Niezależnie od struktury inwestorów, tylko wiarygodny dialog i umiejętnie realizowana polityka informacyjna spółki gwarantuje zdobycie zaufania akcjonariuszy.

Wiedząc, jak ważne dla wartości firmy jest utrzymanie zainteresowania przedsiębiorstwem, oferujemy naszym Klientom m. in.:

 • Opracowanie i wdrożenie strategii komunikacyjnej
 • Wsparcie przy kampaniach związanych z ofertami publicznymi (IPO/SPO)
 • Wsparcie w procesach pozyskania środków od inwestorów prywatnych
 • Przygotowanie prezentacji inwestycyjnych oraz debiutowych
 • Wsparcie przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych
 • Prowadzenie komunikacji z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi

Zarządzanie kryzysowe

Właściwie realizowana polityka informacyjna zwiększa szanse firmy na wyjście obronną ręką z sytuacji kryzysowej. Słabsza kondycja branży, w której działa przedsiębiorstwo, niekorzystny raport analityczny o spółce, nieprzychylny komentarz inwestora lub analityka – wszystko to może być przyczynkiem sytuacji kryzysowej. Konsekwencje spóźnionej lub niewłaściwej reakcji mogą wpłynąć niekorzystnie nie tylko na wysokości kursu akcji, ale przede wszystkim na długoterminowy spadek zaufania inwestorów i innych interesariuszy spółki.

Naszym Klientom oferujemy m.in.:

 • Wparcie przy opracowaniu scenariuszy postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • Opracowanie strategii wyjścia z kryzysu
 • Komunikację z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym spółki
 • Wsparcie w zakresie odbudowy wizerunku spółki na rynku kapitałowym