Skip to main content

Rejestracja objęcia udziałów w kapitale założycielskim Bankmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierzającej prowadzić działalność w sektorze finansowym polegającą na wykorzystywaniu rachunków bankowych do potwierdzania danych stron transakcji czy korespondencji w obrocie gospodarczym.